Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Openbaar Ministerie

Bij huiselijk geweld gaat het om (ernstige) strafbare feiten, zoals lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging.

Huiselijk geweld komt op grote schaal voor. In slechts een gering aantal gevallen doen slachtoffers aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar geen gevolg aan zullen geven. Het Openbaar Miinisterie vervolgt bewijsbare huiselijk geweld zaken in beginsel altijd.

Op de externe linkwebsite van het Openbaar Ministerie wordt informatie over huiselijk geweld gepresenteerd.

Voorjaarsnota 2016

Hier vindt u een samenvatting van de Voorjaarsnota 2016 van het Openbaar Ministerie voor wat betreft de consequenties voor huiselijk-geweldzaken: Ontwikkelingen en consequenties beleidsthema's Openbaar Ministerie (juni 2016).

Beleidsregels Aanwijzingen

Aanwijzingen worden gebruikt voor het stellen van beleidsregels over de uitoefening van taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en betreffen met name het opsporings-, vervolgings- en executiebeleid.

Per 1 mei 2016 zijn de aanwijzingen ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’, ‘Zeden’ en ‘Kinderpornografie’ aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.
externe linkAanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling (2016A003)
externe linkAanwijzing zeden (2016A004)
externe linkAanwijzing kinderpornografie (2016A005) (via om.nl)

Nieuws

Feiten en cijfers

Publicaties