Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanwijzing Huiselijk Geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) Openbaar Ministerie

12-07-2010

Op 1 juni 2010 is de nieuwe Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) van het Openbaar Ministerie in werking getreden. De Aanwijzing huiselijk geweld (2008A026) uit 2009 is hiernmee koment te vervallen. Deze aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor onder andere de invulling van lokale samenwerking tussen politie, OM en reclassering.

Doel

Het doel van deze aanwijzing is het bewerkstelligen van een effectiever optreden van politie en Openbaar Ministerie (OM), al dan niet in samenwerking met andere hulpverlenende instanties, in reactie op huiselijk geweld en eergerelateerd geweld teneinde bij te dragen aan:

  • her onderkennen van huiselijk en/of eergerelateerd geweld;
  • het acuut (doen) stoppen van (dreiging van) huiselijk en eergerelateerd geweld;
  • het voorkomen van recidive door middel van gerichte interventies;
  • het herstellen van de geschonden rechtsnorm;
  • het vergroten van de aangiftebereidheid van slachtoffers;
  • het waarborgen van de veiligheid van het slachtoffer, in het bijzonder van minderjarige slachtoffers;
  • het waarborgen van de veiligheid van kinderen als getuige van huiselijk geweld.

Het is zaak beide vormen van geweld in een vroeg stadium van het onderzoek van elkaar te onderscheiden, omdat zij elk een andere aanpak behoeven. Het opsporingsbeleid rond de aanpak van huiselijk geweld is sterk gericht op interventie. Bij heterdaad- en buiten heterdaadsituaties wordt de verdachte aangehouden. Indien een eergerelateerd motief op de voorgrond staat, kan strafvorderlijk optreden sneller leiden tot escalatie. Zo kan bijvoorbeeld door de aanhouding van een verdachte (bij een vermeende eerschending) een tot dan toe bewaard geheim uitlekken, waardoor het gevoel om de geschonden eer te herstellen nog versterkt wordt.
Bij eergerelateerd geweld speelt dreigen een belangrijke rol. Dit kan consequenties hebben voor het justitiele optreden, aangezien strafvorderlijk ingrijpen soms is gewenst, ook als andere strafbare feiten nog niet hebben plaatsgevonden.

Andere aanwijzingen van het Openbaar Ministerie