Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stichting VSB Fonds

Het VSB Fonds richt zich bij voorkeur op projecten en activiteiten die voor een brede laag van de samenleving van belang zijn.

Het fonds kiest voor projecten met brede maatschappelijke doelstellingen en hecht grote waarde aan aspecten die een evenwichtige samenleving bevorderen. Een samenleving waaraan zoveel mogelijk mensen een actieve bijdrage leveren en die mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing biedt.

Het fonds staat ook open voor projecten die verscheidene jaren financiële ondersteuning nodig hebben. Er is geen maximum gesteld aan het bedrag dat kan worden aangevraagd. Maar u dient er wel rekening mee te houden dat het VSB Fonds zelden een project in zijn geheel financiert. Aanvragen voor een donatie moeten schriftelijk worden ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

  • Kijk voor meer informatie op de site van het externe linkVSB Fonds