Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Korte inhoud

Systeemgerichte benadering waarin verschillende hulpinstellingen (zoals vrouwenopvang, maatschappelijk werk, Fiom, GGZ) kunnen participeren. De Aanpak kent drie fasen: de motiveringsfase, de individuele hulpverleningsfase en de systeemgerichte hulpverleningsfase. De methode bevat verschillende onderdelen en modulen, wat hulpverlening op maat mogelijk maakt.

Visie/uitgangspunten

Een seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties. Binnen de uitvoering staat de veiligheid centraal. Andere uitgangspunten zijn: geweld bespreekbaar maken, eigen verantwoordelijkheid van de man en de vrouw en motiveren als doorlopend proces.

Doel van de methodiek

Het stoppen van geweld in de relatie en het bevorderen dat beide ouders actief participeren in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Bovendien heeft De Aanpak als doel te voorkomen dat beide partners opnieuw in een gewelddadige partnerrelatie terechtkomen.

Doelgroep

Partners: slachtoffers en daders.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: pilot van september 1999 tot december 2000 in Zwolle.
  • Looptijd: diverse projecten tot heden.
  • Toepassingsgebied: Zwolle. In de pilot waren er 18 cliënten. Daarna zijn er projecten van start gegaan in Zwolle (april 2002-april 2003), Den Bosch (april 2003-april 2004) en Amsterdam (september 2003-oktober 2004).
  • Aansluiting bij interne activiteiten: het project is geen onderdeel van het reguliere aanbod. In Amsterdam loopt De Aanpak tot 1 oktober 2004 en wordt systeemgericht werken vervolgens in het aanbod opgenomen.

Mogelijkheden voor overdracht

De methodiek wordt beschreven in Ron van Outsem & Nico van Oosten, De Aanpak: systeemgerichte hulp bij geweld in relaties (Utrecht: TransAct, 2001). Bevat ook kerngegevens over de doorstroom van het project in Overijssel.

Materialen

Folders, handboek randvoorwaarden.

Publicaties

Praktische gegevens

Naam organisatie: MOVISIE (Voorheen TransAct)
Contactpersoon: Nico van Oosten
Telefoonnummer: 030-7892091
E-mail: N.vanOosten@movisie.nl
Samenwerkingspartners: Stichting Ambulante Fiom, Vrouwenopvang, verslavingszorg, GGZ, AMW