Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

Korte inhoud

De methodiek “Held zonder geweld” bestaat uit een agressiehanteringstherapie en is gebaseerd op de Aggression Replacement Training van Arnold P. Goldstein.

Aanpak

Het betreft een groepsbehandeling van achttien bijeenkomsten: vijftien wekelijkse bijeenkomsten en drie terugkombijeenkomsten. De behandeling kan zowel in ambulante settings als in een residentiële setting worden gegeven. De groep bestaat uit vijf tot acht deelnemers. De opzet is als volgt:

  • woedebeheersing
  • sociale vaardigheden
  • moreel redeneren
  • zelfregulatievaardigheden
  • terugkombijeenkomsten, waarin wordt gerapporteerd en geëvalueerd.

Per bijeenkomst zijn de doelstellingen en de interventies uitgewerkt in voorbeelden en oefeningen.
Geadviseerd wordt zowel de bijeenkomsten als de wekelijkse individuele begeleiding door docenten bij het maken van huiswerkopdrachten verplicht te stellen.

Doel van de methodiek

Doel van de methodiek is gedragsverandering bij de deelnemers.

Doelgroep

Agressieve en/of gewelddadige cliënten, mannen en jongens, zoals agressieve leerlingen in het voortgezet onderwijs, daders van huiselijk geweld en delinquenten met geweldsdelicten. De behandeling kan ook gegeven worden aan cliënten met agressieproblematiek in het maatschappelijk werk, in de geestelijke gezondheidszorg en in de verslavingszorg.

Evaluatie

Omdat per bijeenkomst de doelstellingen en de interventies zijn uitgewerkt in voorbeelden en oefeningen wordt meer uniformiteit bereikt tussen behandelaars en instellingen, waarmee op de langere termijn nadere kennis over de effecten van de behandeling zal worden vergaard.

Overdraagbaarheid

De behandeling is zeer geschikt voor de onder “Doelgroep” genoemde cliënten. Ook wordt een aanzet gegeven tot een (dag)klinisch behandelprogramma.

Materialen

De publicatie bestaat uit een draaiboek voor instructie en ondersteuning van de behandelaars, en een set separate werkboeken voor gebruik door de deelnemers.
In de methodiek zijn verder opgenomen: een voorbeeld behandelingsovereenkomst, een verwijzersfolder en een cliëntenfolder. Daarnaast worden enkele meetinstrumenten genoemd die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van Held zonder geweld. Ten slotte wordt de opzet van een (dag)klinisch behandelprogramma Agressief gedrag beschreven.

Praktische informatie

Hornsveld, Ruud (red.); C.M.J. van Dam-Baggen. Held zonder geweld. Behandeling van agressief gedrag. Amsterdam: Boom, 2004. 224 p. ISBN 9085060389
Verkrijgbaar via de boekhandel