Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voor het te laat is

Methodiek voor daders van huiselijk geweld.

Samenvatting

Het Bureau voor samenlevingsopbouw binnen het Nederlands Koninkrijk 'Profor' heeft een methodiek ontwikkeld: "Voor het te laat is" (2007), gericht op daders van huiselijk geweld. Met deze methodiek willen hulpverleners daders de weg wijzen, alternatieven aanbieden en het geweld bespreekbaar maken vanuit het gezichtspunt van de dader.

Visie / uitgangspunten

De methodiek geeft inzicht en ondersteuning maar is geen hulpverleningsprogramma. Op een laagdrempelige manier werken hulpverleners preventief door de deelnemers op een spoor te zetten om zelf actie te ondernemen. Belangrijk onderdeel van het programma is mannen te laten inzien dat geweld een uiting is van onmacht en dat ze kunnen veranderen. Ook leren de deelnemers in een vroeg stadium signalen van conflicten te herkennen.

Doel

"Voor het te laat is" richt zich op het structureel doorbreken van de geweldsspiraal.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mannelijke Afro-Caribische daders van huiselijk geweld in Amsterdam.

Aanpak

Binnen Profor is een aantal bezoekvrouwen werkzaam, wier taak het is om potentiële cliënten voor Profor te zoeken. Met vermeende daders maken de vrouwen afspraken voor een intakegesprek met een van de trainers van het programma. Zij hebben dus een signalerende en een toeleidende rol.
Met behulp van dit programma krijgen de deelnemers inzicht in de aanleiding tot en de manier waarop zij zelf ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Zij worden getraind om de neerwaartse spiraal, die leidt tot huiselijk geweld, te stoppen en krijgen handvatten aangereikt om huiselijk geweld bespreekbaar te houden en samen met hun partner te zoeken naar mogelijkheden die hen samen sterker maakt en zij de kinderen het goede voorbeeld
kunnen geven. Een sociale kaart van de hulpverlening is toegevoegd zodat diegenen die meer hulp nodig hebben, de weg kunnen vinden naar de noodzakelijke en gespecialiseerde hulpverlening. In het bijbehorende train-de-trainersprogramma krijgen toekomstige begeleiders van dit programma instructies om de mogelijkheden van het programma te benutten. Dit zijn begeleiders die ingangen hebben bij de doelgroep en deze gemakkelijk en laagdrempelig aan kunnen spreken.

Het programma sluit aan bij internationale voorbeelden, zoals het NICRO PDV-programma (Perpetrators of Domestic Violence. Nicro staat voor National Institute for Crime Prevention and reintegration of offenders), opgezet voor een veiliger Zuid Afrika. Het is in verschillende delen van dat land uitgevoerd.
Het programma bestaat uit zes dagdelen.

Materialen

Praktische informatie

ProFor Amsterdam
Tel 020-6902626
www.profor.nl