Stichting Intervence

Bezoekadres: Roozenburglaan 89
Postcode en plaats: 4337 JB Middelburg
Postadres: Postbus 62
Postcode en plaats: 4330 AB Middelburg
Telefoon: (0118) 677 600
Fax: (0118) 677 699
E-mailadres: info@intervence.nl
Website: www.intervence.nl

Ieder kind heeft recht op een veilig en vertrouwd thuis. Soms lukt dat (tijdelijk) niet of niet meer. Inter-vence versterkt gezinnen met kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en waarvoor veiligheid ontbreekt en niet vanzelfsprekend is.

We beschermen kinderen tegen een onveilige thuissituatie of tegen zichzelf. We doen dat met en aanvullend op de eigen kracht van het gezin, pleeggezin en omgeving. De missie van Intervence is dan ook: ieder kind veilig!