Antes (GGZ)

Bezoekadres: Prins Constantijnweg 48
Postcode en plaats: 3066 TA Rotterdam
Postadres: Postbus 8549
Postcode en plaats: 3009 AM Rotterdam
Telefoon: 088 230 3300  
E-mailadres: info@antesgroep.nl
Website: www.antesgroep.nl

Antes is specialist op het gebied van (verslavings-)psychiatrie. De organisatie behandelt en begeleidt mensen met psychische problemen, een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving of mensen die problemen hebben met gokken of gamen.

Het liefst behandelen wij mensen thuis (ambulant) of dichtbij huis (poliklinisch). Als een opname noodzakelijk is, dan kunnen onze clienten terecht in gespecialiseerde klinieken. Zo wordt er passende zorg geboden voor volwassenen, jongeren en ouderen in de regio Rotterdam-Rijnmond Nieuwe waterweg Noord, Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Zuid-Hollandse eilanden.

Algemeen telefoonnummer voor aanmelding & inschrijving: 088 - 230 3000.