Arosa

Bezoekadres: Heemraadssingel 82
Postcode en plaats: 3021 DE Rotterdam
Postadres: Heemraadssingel 82
Postcode en plaats: 3021 DE Rotterdam
Telefoon: (010) 476 90 44
Fax: (010) 476 05 38
E-mailadres: info@arosa-zhz.nl
Website: www.arosa-zhz.nl

Stichting Arosa biedt Integrale aanpak huiselijk geweld, Vrouwenopvang, Advies, informatie en hulpverlening en Begeleiding en opvang van tienermoeders.

Slachtoffer van huiselijk geweld?

Ook voor mannen is er hulp!
Opvang regio Rotterdam: Stichting Arosa, tel. 010 4761680

Dat vrouwen slachtoffer zijn van huiselijk geweld, is bij de meeste mensen wel bekend. Maar dat mannen ook slachtoffer kunnen zijn... Dan wordt er vaak nogal lacherig gereageerd. Ten onrechte! Ook mannen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit zijn bijvoorbeeld mannen die lichamelijk of geestelijk mishandeld worden door hun partner, mannen die gedwongen worden tot eerwraak of mannen die bedreigd worden omdat ze homoseksueel zijn. De bedreigingen zijn vaak zo ernstig dat de mannen moeten vluchten. De praktijk leert dat er een grote groep is van deze mannen die net als vrouwen behoefte hebben aan hulp en een verblijfplaats waar ze veilig zijn.

Bedreigde mannen konden eerder bijna nergens terecht voor veilige opvang en begeleiding. Dat is gelukkig veranderd. Op initiatief van de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) en in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn er nu ook opvangplaatsen voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Elke stad heeft tien opvanghuizen waar bedreigde mannen van 14 jaar en ouder terecht kunnen. Mannen uit heel Nederland die een opvangplaats nodig hebben, kunnen in één van de steden terecht.

Vraag om hulp!

Mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld komen hier doorgaans minder makkelijk mee naar buiten. Een ander om hulp vragen is en blijft moeilijk en de een vraagt eerder om hulp dan de ander. Daarnaast hebben ze soms het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit maakt het voor de mannen extra moeilijk. Het is belangrijk dat deze mannen weten dat er organisaties zijn die ze hun hulp aanbieden.

Zelf slachtoffer?

Als u hulp nodig heeft, staan er mensen voor u klaar die samen met u zoeken naar een oplossing. Hier zijn de opvangplaatsen voor bestemd en hier kunt u terecht voor de juiste hulp en begeleiding.
U komt in contact met de opvangplaatsen door naar het landelijke nummer te bellen. (0900 1 26 26 26) Zij kunnen u vervolgens doorverbinden met één van de regionale opvanghuizen.
Ook kunt u direct contact opnemen met een organisatie op het volgende nummer: 010 4761680