Aware Rotterdam

Postcode en plaats: Rotterdam
Telefoon: (010) 244 45 40, ma tm do tijdens kantooruren

Het Rotterdamse Aware-project was het eerste Aware-project in Nederland. Het ging in april 1997 van start. Initiatiefnemers waren de toenmalige hulporganisatie SARA (tegenwoordige Scala) en de politie. Medio 2001 werd Aware als reguliere voorziening geïmplementeerd. Halverwege 2001 is Aware aan het 'veld' overgedragen. Vrouwenopvang Rotterdam verzorgt sindsdien de intake en coördinatie.

Doelen

Reden om Aware te introduceren was het grote aantal gevallen van huiselijk geweld (door ex-partners) waarmee de vrouwenopvang en de politie werden geconfronteerd.

Doel van Aware is om:

  • veiligheid te bieden aan vrouwen (en hun kinderen die ernstig worden bedreigd door hun ex-partner;
  • ernstig geweld tegen vrouwen door hun ex-partners te stoppen en te voorkomen.

Criteria

Om in de politieregio Rotterdam-Rijnmond voor aansluiting in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Het AWARE-systeem is voor vrouwen:

  • die woonachtig zijn in de politieregio Rotterdam-Rijnmond;
  • die geen omgang meer hebben met hun ex-partner, ook niet bij een omgangsregeling;
  • waarvan de ex-partner aantoonbaar gevaarlijk is (dit blijkt bijvoorbeeld uit aangiftes, veroordelingen, letselverklaringen of geweldsdelicten);
  • waarvan de ex-partner bij voorkeur een geldig straatverbod opgelegd heeft gekregen;
  • die bereid zijn na alarmering aangifte te doen;
  • die in het bezit zijn van een vaste telefoonaansluiting.

Indicatiecommissie

De indicatiecommissie van Aware Rotterdam-Rijnmond is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politie en vrouwenhulpverlening. Deze commissie beoordeelt de aanvraag en beslist of een vrouw op het systeem wordt aangesloten.

Aansluitingen

Aware Rotterdam heeft gemiddeld 25 aansluitingen. De contracten worden voor een jaar aangegaan. Na dit jaar wordt bekeken of het contract verlengd dient te worden. Bij voortdurende dreiging zal dit verzoek gehonoreerd worden. Zowel aan het einde van een contractperiode als tussentijds vindt evaluatie plaats.

Kosten

De borg voor het systeem bedraagt 69 euro (eenmalig). De installatie bedraagt 82 euro (eenmalig) en de huur bedraagt 16,50 euro per maand. Onder voorwaarden kunnen de installatie- en huurkosten vergoed worden uit de bijzondere bijstand.

Financiering

In de projectfase van Aware Rotterdam-Rijnmond werd gewerkt met een subsidie van de gemeente Rotterdam. Inmiddels is Aware als reguliere voorziening geïmplementeerd. De inzet van de politie wordt derhalve betaald uit het reguliere budget. De medewerkers van het Aware-team (dat o.a. de intake voor zijn rekening neemt) zijn in dienst bij Vrouwenopvang Rotterdam. De leverancier van het Aware-systeem heeft de aansluitkosten voor zijn rekening genomen. De vrouwen betalen de abonnementskosten.

Contactpersoon

Rien Buiter, Regionaal Projectbureau Zeden van de politie Politie Rotterdam - Rijnmond, telefoon 010 - 274 26 09.