Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland

Postcode en plaats: Gouda
Postadres: Postbus 3089
Postcode en plaats: 2800 CD Gouda  
Telefoon: 0182 527246
E-mailadres: vrouwenopvangmh@kwintes.nl
Website: www.kwintes.nl

Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland biedt opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen die als gevolg van huiselijk geweld (fysiek, seksueel en/of psychisch) in een crisissituatie zijn terechtgekomen en dakloos zijn geraakt. Ook worden er vrouwen opgenomen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel.

Daarnaast kan je bij de vrouwenopvang terecht voor diverse vormen van hulp en preventie op het gebied van huiselijk geweld. Waaronder het Maatjesproject voor Jonge Moeders en het Netwerk Jonge Moeders. Een krachtgerichte aanpak staat daarbij centraal.

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

De Kwintes Vrouwenopvang Midden-Holland is een HKZ-gecertificeerde instelling.