Stichting Perspektief; Aanpak huiselijk geweld

Postcode en plaats: Delft
Telefoon: (015) 2841000
E-mailadres: info@perspektief.nu
Website: www.perspektief.nu

Stichting PerspeKtief; Aanpak huiselijk geweld biedt 24-uurs opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen die een punt willen zetten achter een leven waarin geweld aan de orde van de dag is.
Daarnaast biedt zij hulp aan relaties en gezinnen thuis om geweld te kunnen stoppen.

Stichting Perspektief; Aanpak huiselijk geweld bestaat uit:

  • Het opvanghuis ''Ricardis'' voor directe opvang en hulpverlening op een veilige en anonieme plek voor vrouwen en hun kinderen.
  • ''Op de Rails'' voor relaties en gezinnen waar geweld voorkomt en waar systeembegeleiders intensieve hulpverlening aan huis bieden met als doel het geweld te stoppen.

Voor het verkrijgen van informatie en korte adviezen in situaties van geweld kunt u de volgende nummers bellen:

  • Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld Delft-Westland-Oostland: (0900) 0400484
  • Stichting Wende; Bureau advies en intake voor iedereen die advies of informatie wil over vrouwenopvang en huiselijk geweld: (070) 392 57 74