Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bezoekadres: ir Winston Churchilllaan 295 B
Postcode en plaats: 2288 DC Rijswijk
Postadres: Postbus 1947
Postcode en plaats: 2280 DX Rijswijk
Telefoon: (070) 414 2000
Fax: (070) 414 2001
E-mailadres: info@schadefonds.nl
Website: www.schadefonds.nl

Schadefonds Geweldsmisdrijven, onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van Justitie geeft slachtoffers van geweldsmisdrijven (incest, verkrachting, enz.) een uitkering.

Het Schadefonds Geweldmisdrijven is opgericht om slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele andere wijze hun schade vergoed kunnen krijgen toch enigszins financieel tegemoet te komen.

Behalve slachtoffers kunnen - onder bepaalde voorwaarden - ook nabestaanden of getuigen van een ernstig geweldsmisdrijf voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.