Stichting DOCK

Bezoekadres: Crooswijksesingel 50b
Postcode en plaats: 3034 CJ Rotterdam
Postadres: idem
Telefoon: 010 40 12 222
E-mailadres: info@dock.nl
Website: www.dock.nl

DOCK is actief als maatschappelijk ondernemer in de regio's Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Amsterdam en Haarlem en levert Maatschappelijke dienstverlening, Opbouwwerk en Jongerenwerk aan deelgemeenten en stadsdelen.

DOCK stimuleert zelfredzaamheid en actief burgerschap. Kinderen en jongeren krijgen de gelegenheid hun talenten te ontwikkelen. Volwassenen krijgen ondersteuning om belemmeringen in hun dagelijkse leven te overwinnen en om te participeren in de samenleving. Ouderen krijgen de hulp die nodig is om zolang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.

Doelen

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt en de complexiteit van de situatie worden de doelen in overleg met de cliënt(en) vastgesteld. Tijdens de begeleiding wordt voortdurend gekeken of de doelen haalbaar zijn en bijgesteld moeten worden.

In het algemeen kunnen de volgende doelen geformuleerd worden:

  • Incidenteel geweld is gestopt en structureel geweld is voorkomen.
  • Cliënten zijn zich bewust van de impact en het effect van (het getuige zijn van) huiselijk geweld op kinderen.
  • Cliënten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid als ouder; zij kunnen eveneens het verschil in verantwoordelijkheid als ouder en als partner onderscheiden.
  • Cliënten zijn zich bewust van de ernst van de problematiek en de onderliggende patronen.
  • Cliënten maken zich verantwoordelijk voor hun aandeel in de dynamiek van geweld en voor het stoppen van geweld. Zij erkennen dat geweld niet kan en niet de manier is om conflicten op te lossen. Ze hebben geleerd conflicten op constructieve wijze op te lossen.
  • Cliënten hebben handvatten gekregen om op zinvolle wijze met hun conflicten om te gaan. Zij kunnen deze handvatten ook toepassen.
  • Cliënten hebben adequate informatie over eventuele verdere mogelijkheden voor hulpverlening/begeleiding.