ELFi Letselschade & Advies BV

Bezoekadres: Beursplein 37 kamer 339a
Postcode en plaats: 3011AA Rotterdam
Postadres: Postbus 30071
Postcode en plaats: 3001DB Rotterdam
Telefoon: 0900 7779444
E-mailadres: info@elfi-letselschade.nl
Website: www.elfi-letselschade.nl

In Nederland zijn er veel bureaus en advocaten die zich bezig houden met letselschade, maar geen enkel bureau die zich specifiek richt op de multiculturele samenleving. ELFi letselchade beoogt deze behoefte in Nerderland te vervullen.

Het primaire doel is om met een diversiteitsprincipe binnen een team van deskundigen, het aanspreekpunt voor de doelgroep niet-westerse in Nederland te worden aangaande hulpverlening bij letselschade met een landelijke dekking.

Hiertoe hanteren we zelf een diversiteitprincipe binnen een team van deskundigen, zodat iedereen vanuit eigen taal en cultuur kan worden geholpen. Elfi werkt met een team specialisten die naast Nederlands ook een of meerdere andere niet westerse talen beheersen, zoals Russisch, Pools, Bulgaars, Bosnisch, Turks, Servo-Kroatisch, Arabisch en natuurlijk ook Engels. Door kennis van de taal en het begrip van de cultuur van de cliënten wordt er sneller een vertrouwensband gecreëerd.