Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Buitengesloten

01-01-2007

Terpstra, L. Buitengesloten
Meiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Linda Terpstra en Anke van Dijke, SWP, Amsterdam, 2006

10 meiden komen aan het woord die te maken hebben met eergerelateerd geweld en de dreiging van eerwraak. Hun ouders komen uit Irak, Marokko, Turkije, Afghanistan en Suriname. Voor hun familie is eer een fundamentele waarde. De eer van de familie hangt af van het zedig en onbesproken gedrag van de meisjes en de vrouwen uit de familie. Omdat de eer van de familie zo belangrijk is, doet de familie er alles aan om te voorkomen dat een dochter in opspraak komt. Daarom wordt het doen en laten van meisjes angstvallig bewaakt en krijgen zij allerlei - vaak vergaande - beperkingen opgelegd. Deze meiden kunnen nergens hun verhaal kwijt. Zij voelen zich nergens gehoord en nergens begrepen. Thuis niet maar buitenshuis ook niet. Ouders wijzen de buitenwereld af. De buitenwereld wijst het geloof en de cultuur van hun ouders af. Ze zijn overal buiten gesloten.

Bestellen