Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handvatten voor hulpverleners die werken met mannen met een agressief-gewelddadige levensstijl

De gewelddadige man

Verschenen: 01-01-2004

Er zijn mannen die klappen uitdelen als ze hun zin niet krijgen of zich geprovoceerd voelen door een ander, zowel in de thuissituatie als elders. Ook al erkennen deze mannen meestal dat ze gewelddadig zijn, ze zijn weinig gemotiveerd om hun gedrag, hun levensstijl te veranderen. Welke mogelijkheden zijn er om beroepshalve bij te dragen aan de verandering van levensstijl van deze meestal ongemotiveerde en onvrijwillige cliënten?

Het boek wil handvatten bieden aan hulpverleners die in hun werk te maken hebben met mannen die er een agressief-gewelddadige levensstijl op nahouden. Er zijn mannen die mishandelen in de thuissituatie. Er zijn mannen die zowel in de thuissituatie als elders gewelddadig zijn. Indien geen aangifte bij politie plaatsvindt of arrestatie volgt, omdat de incidenten steeds gesust kunnen worden door omstanders, blijven zij vrijwel zeker doorgaan met hun onacceptabel gedrag.

Vereenzaming, problemen met alcohol en financiën zijn meestal factoren die leiden tot contacten met maatschappelijk werk, de huisarts of een andere hulpverlenende instantie (ook de wijkagent). Wat kunnen zij bijdragen aan de verandering van de levensstijl van deze gewelddadige man? De handvatten die in dit boek geboden worden zijn ook geschikt voor gesprekken aan de keukentafel of in de kroeg, omdat de nadruk in de eerste plaats gelegd wordt op het praten over zaken als mannelijkheid, kijk op vrouwen, op omgaan met conflicten en geweld. Eventueel kan dit alsnog uitmonden in het opstellen van een levensdoel en coaching. Enige aandacht wordt ook besteed aan de situatie van mannen die gedetineerd zijn en mogelijk deel kunnen nemen aan gestructureerde groepsbijeenkomsten of resocialisatie.

Auteur G. Schuur is andragoog en publiceert voornamelijk op het terrein van agressie.


"De gewelddadige man", Geuk Schuur, Uitgeverij Boom, ISBN 90-5352-896-2