Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Praktijk adviezen voor mannen

Ik ben geen paniekzaaier. De waarheid is dat u niets te verliezen hebt en veel te winnen door deel te gaan nemen aan een therapiegroep voor woedeproblemen en gewelddadigheid. U kunt daar meer zelfcontrole aanleren en zelfkennis verwerven, een einde leren maken aan de pijnlijke cyclus van spanning en gewelddadig gedrag, daardoor betere relaties krijgen met vrouwen en bevrijd worden van het chronische gevoel van innerlijke gevoelens van wanhoop. U kunt daar leren om uw woede te beheersen in plaats van door die woede overheerst te worden. U zult daar ook de kans krijgen om andere mannen op een dieper gevoelsniveau te ontmoeten en vriendschappen te ontwikkelen die u voor onmogelijk hield.

Er zijn bepaalde groepen waar u beter uit de buurt kunt blijven. Ik zou bijvoorbeeld bepaalde groepen uit de 'mannenbeweging', die de expressie van woede tegenover vrouwen aanmoedigen, mijden. Deze groepen polariseren tussen mannen en vrouwen; ze helpen u alleen maar om nog meer goedpraters te vinden voor de woede die u richtte op uw partner. In plaats van u te leren die woede adequater te uiten of de bron ervan in uzelf te ontdekken, stimuleren deze groepen u om deze gevoelens uit te leven, waarbij ze met behulp van goedpraterij de fout steeds bij uw partner zoeken. Maar niet alle groepen uit de 'mannenbeweging' zijn zo; u moet zich er wel van bewust zijn waarin u zich begeeft.

Het is ook mogelijk om aan een groep te gaan deelnemen die aan de andere kant van het spectrum zit, een zogenaamde 'feministische mannen'- groep. Maar weer zeg ik: pas op. Dergelijke groepen kunnen als centraal thema schaamte over het man-zijn kiezen, wat juist uw vermogen om uw gevoelens te begrijpen ondermijnt. Veel van de 'onaanvaardbare' of 'politiek niet correcte' gevoelens als woede ten opzichte van uw partner worden in groepen als deze onderdrukt of ontkend.

Beide uitersten zijn in psychologische zin ongezond voor een man die probeert zijn woede te begrijpen en te beheersen. Over het algemeen geldt: hoe minder ideologie de groep heeft hoe beter. Blijf uit de buurt van goeroes of van situaties die politiek extreem aandoen. Wanneer u het gevoel hebt dat u uw gedachten en gevoelens in de groep bevriest, probeer ze dan te uiten.

  • Voelt u zich veilig genoeg om dat te doen?
  • Hebt u het gevoel dat er naar u geluisterd wordt en dat u wordt begrepen?
  • Kunt u accepteren dat u soms uitgedaagd wordt en geconfronteerd met uzelf in de groep?
  • Wordt dit op een opbouwende manier gedaan?

Het is goed om eerst goed rond te kijken naar wat er allemaal aangeboden wordt. Raadpleeg een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of de reclassering. Men is daar op de hoogte van mannenproblemen en het leren hanteren van woede. Vraag daar wat voor groepen er draaien en of er ook therapiegroepen zijn. Wees op uw hoede voor simplistische generaliseringen over mannen - niet alle mannen zijn hetzelfde. Kerken, rechtbanken, gezondheidszorg en vooral de reclassering kunnen u attenderen op adequate therapiemogelijkheden.

Over het algemeen heeft groepstherapie de voorkeur boven individuele therapie. De steun die u ervaart in therapiegroepen helpt om te blijven deelnemen aan het programma en niet voortijdig af te haken. In individuele therapie kan het erg verleidelijk en ook gemakkelijk zijn om voortijdig af te haken.

Wees u er ook van bewust dat het normaal is om enige angst te ervaren bij uzelf en gevoelens van schaamte wanneer u op zoek gaat naar therapie. Laat dit u niet afschrikken. Binnen een paar maanden leert u zoveel over uzelf, dat u blij bent dat u eraan begonnen bent. Alleen uw angst en schaamte kunnen uw ontwikkeling naar een betere intieme relatie in de weg staan.

Deze Praktijkadviezen zijn afkomstig uit het boek De partnermishandelaar, een psychologisch profiel. Donald G. Dutton, Susan K. Golant en HansPijnaker. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000. ISBN 90 313 3451 0.