Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

15-11-2016

Brochure over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.
De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden:

  • voor het vragen van tostemming
  • voor het bieden van hulp als geen toestemming wordt verkregen van beide ouders.

De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving.

Download de brochure

pdf-bestandHandreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling (pdf-bestand, 535 KB, via rijksoverheid.nl)


Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling. (2016). Den Haag: Ministerie van VWS.
In samenwerking met GGZ Nederland, Lydia Janssen, Fier Fryslan, KJTC Haarlem, Defence for Children, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
In consultatie met KNMG