Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld: handreiking voor het pastoraat

15-11-2010

Gaat in op wat huiselijk geweld is, waarom het zo vaak voorkomt, wat de gevolgen zijn en hoe het komt dat het vaak moeilijk is om huiselijk geweld te onderkennen.

In Nederland maakt geen enkele vorm van geweld zoveel slachtoffers als huiselijk geweld. Het komt in alle kringen voor, ook in de kerk. De Protestantse Kerk maakte een pastorale handreiking ‘Huiselijk geweld’, bedoeld voor ambtsdragers en vrijwilligers in kerkelijke gemeenten. De handreiking helpt om gevoelig te worden voor de signalen van huiselijk geweld.
Van huiselijk geweld spreek je waar de een machtiger is dan de ander en het geweld zich afspeelt in de huiselijke sfeer. Geweld is niet altijd lichamelijk, het kan ook gaan om bedreigen, vernederen of verwaarlozen van kinderen of bejaarde ouders.
De pastorale handreiking gaat in op wat huiselijk geweld is, waarom het zo vaak voorkomt, wat de gevolgen zijn en hoe het komt dat het vaak moeilijk is om huiselijk geweld te onderkennen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de signalen van huiselijk geweld te herkennen zijn en wat pastorale bezoekers of ambtsdragers kunnen doen met die signalen.

De rol van geloof bij huiselijk geweld komt aan de orde, en huiselijk geweld in de vorm van seksueel misbruik in pastorale en andere gezagsrelaties in de eigen gemeente. Ook de vraag hoe een gemeente huiselijk geweld helpen voorkomen komt daarbij aan bod.
Voor wie zich er verder in wil verdiepen en er uitgebreider mee aan het werk wil in de eigen gemeente biedt het laatste hoofdstuk literatuur, werkmateriaal en een overzicht van organisaties die ondersteuning kunnen bieden.

Bestellen

De pastorale handreiking Huiselijk geweld kost € 4,50 en is te bestellen via bestellingen@pkn.nl of tel. (030) 880 13 37.
(Website PKN)

Panne, E. van der. (2010). Huiselijk geweld: handreiking voor het pastoraat. Utrecht: Protestants Landelijk Dienstencentrum.