Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Deze brochure is bestemd voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die:

  • slachtoffer zijn van huiselijk geweld, of;
  • slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, of;
  • slachtoffer zijn van mensenhandel, of;
  • slachtoffer zijn van achterlating.

In deze brochure geeft heel praktische informatie over:

  • aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen;
  • hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet;
  • hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft;
  • hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.

De brochure is in meerdere talen beschikbaar.
De volledige tekst van de Nederlandstalige brochure is te pdf bestanddownloaden op de website vab de Immigratie- en Naturalisatiedienst (pdf, 184 Kb) (via ind.nl)

De brochure is een uitgebreide herziening van de brochure uit 2005: pdf bestandHuiselijk geweld en uw verblijfsvergunning (pdf, 508 Kb)


Directie Vreemdelingenbeleid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie. Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning. Den Haag, 2009.