Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

Juridische aspecten van huiselijk geweld

31-1-2009

Deze brochure behandelt de juridische aspecten van huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben meer mogelijkheden dan het ontvluchten van het geweld en het doen van aangifte; ze hebben rechten. Om effectief gebruik te kunnen maken van deze rechten, is het van belang ze te kennen.

De brochure is een geactualiseerde versie van de oorspronklelijke publicatie uit 2005.

De brochure is zowel bestemd voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun omgeving (vrienden en kennissen), als voor professionals. Medewerkers van politie, jeugdzorg, maatschappelijk werk, vrouwenopvang, huisartsen, etcetera.

Het doel van de brochure is om een zo volledig mogelijk beeld te geven van alle juridische implicaties die een rol kunnen spelen bij huiselijk geweld. In de brochure is onder andere aandacht voor:

  • Daderhulpverlening
  • Huis-, straat- en contactverbod
  • Huiselijk geweld en de woning
  • Huiselijk geweld en kinderen
  • Inkomen
  • Schadevergoeding
  • Huiselijke geweld en de verblijfsvergunning
  • Juridische bijstand en de kosten van een procedure

Margreet de Boer: Juridische aspecten van huiselijk geweld. Utrecht: Movisie, 2009