Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Folders Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen als getuige van huiselijk geweld

Verschenen op: 29-06-2004

Twee folders van de Raad voor de Kinderbescherming Den Haag over huiselijk geweld. De eerste folder 'Herrie in huis' is speciaal bedoeld voor kinderen. De folder biedt informatie over hoe om te gaan met ruziemakende ouders. De tweede folder, 'Kinderen als getuige van huiselijk geweld', is gericht op professionals. Naast de aard en omvang van de problematiek geeft de brochure ook aan welke signalen er zijn.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de Raad voor de Kinderbescherming zich intensief beziggehouden met het onderzoeken van de schade, het ontwikkelen van een hulpaanbod voor kinderen die getuige zijn van geweld in hun thuissituatie en het geven van deskundigheidsbevordering.

Om de problematiek rondom kinderen als getuige van huiselijk geweld aan te pakken heeft de Raad het project De Appel valt niet ver tot Moes opgezet. De titel van het project refereert aan de transgenerationele problematiek die in het huiselijk geweld schuilt, en aan de schadelijke en zorgelijke ontwikkeling van de kinderen als getuige. Het getuige zijn van geweld kan even traumatiserend zijn als het ondergaan van geweld.

Kinderen kunnen evenals oorlogsslachtoffers aan het posttraumatisch stressyndroom lijden.Daarnaast kun je op een hersenscan daadwerkelijk afwijkingen zien, vergelijkbaar met letstel van fysiek geweld. Tel daarbij de verhoogde kans op slachtoffer of dader worden in de toekomst, depressies, gedrag – en leerproblemen en gebrek aan concentratie maar bij op.

Algemene vragen over de folder kunt u stellen aan Ria Andrews: r.andrews@rvdk.minjus.nl

Op dit moment zijn de folders niet meer in gedrukte vorm beschikbaar. De mogelijkheden voor een herdruk worden overwogen.

U kunt op dit moment eventueel op eigen kosten de folders bestellen bij:
Tekststudio Philipsen
Oude Bemmerstraat 18
5741 EB Beek en Donk
Telefoon. 0492-465567
Fax: 0492-450448
E-mail: tsphilip@worldonline.nl

Indien gewenst kan de folder op uw regio (telefoonnummers hulpinstanties) worden aanpast.