Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Korte metten met huiselijk geweld

22-02-2005

Voorlichtingsfolder over de integrale aanpak van huiselijk geweld in de gemeente Arnhem.

De folder behandelt achtereenvolgens: de integrale aanpak, wat te doen bij signalen van huiselijk geweld, adviezen voor slachtoffers, hulp en opvang voor slachtoffers, de rol van de politie en tenslotte informatie voor plegers en mogelijkheden voor daderbehandeling.

De folder is ontwikkeld door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelng (DMO) van de gemeente Arnhem.