Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Manifest stop huiselijk

13-05-2014

Pleidooi om de transitie naar de gemeenten te gebruiken als moment van transformatie.

Dringende oproep!

Beste collega’s in het werkveld voor slachtoffers en daders van huiselijk geweld,

We staan in Nederland aan de vooravond van een belangrijke transitie naar de gemeenten, onder andere wat betreft de verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld (kindermishandeling, relationeel geweld, ouderenmishandeling, etc.) Elke gemeente of regio zal vanaf 1 januari 2015 een AMHK dienen te hebben. Ondergetekenden hebben een Manifest opgesteld waarin we ervoor pleiten de transitie te gebruiken als moment van transformatie. Op twee bijeenkomsten in januari en februari 2014, is hierover onder andere op initiatief van Movisie, met een groot aantal professionals gesproken. Wij vinden het belangrijk om NU een signaal af te geven aan de politiek (Tweede kamer en VNG). Op 15 mei is het Algemeen Overleg Kindermishandeling in de Kamer. Het nieuwe handelingsprotocol AMHK geeft goede breed gedragen algemene richtlijnen en kaders, zoals de systeemgerichte aanpak. Voor de zo gewenste transformatie is dat echter niet voldoende.

Wij hopen op snel heel veel handtekeningen, in het belang van de veiligheid in gezinnen in Nederland!

Wilt u dit manifest met ons ondertekenen?

Stuur dan per omgaande (bij voorkeur voor woensdag 14 mei 12.00 uur) o.v.v. ‘’Manifest’’ uw naam (titel), uw functie en uw organisatie (indien u namens organisatie mag ondertekenen) naar: avanderhoek@fierfryslan.nl

Tevens willen wij u verzoeken dit manifest breed te verspreiden.

Namens de werkgroep Landelijk Kwaliteitskader,
Prof. dr. Corine de Ruiter, Hoogleraar Forensische Psychologie Universiteit Maastricht en initiatiefnemer Veilige Haven
Drs. Anke van Dijke, Directie/Raad van Bestuur Fier
Drs. Janet van Bavel, Manager MDC-K Haarlem en Kinder en Jeugdtraumacentrum Haarlem
Drs. Sander van Arum, Orthopedagoog/ psychotherapeut, Hoofd behandelzaken de Waag Nederland
Gerrianne Rozema, Manager Steunpunt Huiselijk Geweld – Family Justice Center Midden-Brabant

pdf bestandManifest Stop huiselijk geweld (pdf, 4,2 MB)(via fier.nl)