Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Info voor professionals

22-01-2013

In deze folder wordt kort uitgelegd wat de wet inhoudt, wat het belang van de wet is, wat de rol is van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden en de politie, en welke regionale digitale hulpmiddelen u ter beschikking staan.

Naar verwachting gaat 1 juli 2013 de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in. De Wet meldcode gaat gelden voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

pdf bestandMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Informatie voor professionals (pdf, 626 Kb) (via huiselijkgeweldhollandsmidden.nl).

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden brengt regelmatig folders uit die beroepskrachten en algemeen publiek kunnen gebruiken als zij worden geconfronteerd met (vermoedens van) huiselijk geweld.

externe linkAndere folders en documenten van het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden