Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eergerelateerd geweld. Hoe ga je hiermee om als professional?

01-08-2013

Deze folder biedt meer inzicht in het fenomeen eergerelateerd geweld en geeft enkele tips over hoe men hiermee om kan gaan.

Verantwoordelijke uitgever:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Michel Pasteel, Directeur
Wettelijk depotnummer: D/2013/10.043/08

Deze brochure is verkrijgbaar bij:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel.: 02/233 41 75
Online: externe linkhttp://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties

pdf bestandEergerelateerd geweld. Hoe ga je hiermee om als professional? (Nederlands) (pdf, 2,82 Mb) (via partnergeweld.be)