Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aard, omvang, signalen, aanpak

Brochure seksueel misbruik kinderen

01-08-2003
De brochure seksueel misbruik kinderen is bestemd voor ouders en voor personen die in hun werk te maken hebben met kinderen. De brochure baseert zich op de feiten rondom seksueel misbruik van kinderen die uit wetenschappelijk onderzoek bekend zijn en kan daarmee mogelijk onnodige ongerustheid of angst bij ouders wegnemen.

In de brochure, een gezamenlijke productie van het ministerie van Justitie en het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) te Utrecht, wordt informatie geboden over de aard en omvang van seksueel misbruik van kinderen.

Tevens biedt de brochure inzicht in het signaleren en voorkomen van seksueel misbruik en het laat zien wat het beleid is ten aanzien van de daders. In de brochure wordt duidelijk welke signalen van kinderen (eigen kinderen of in de omgeving van de lezer) kunnen duiden op misbruik. Er wordt een helder onderscheid gemaakt in normale uitingen van seksualiteit die passen bij het ontwikkelingsstadium van het kind en evident afwijkende signalen. Ook wordt duidelijk welke stappen een volwassene kan nemen als hij of zij wel degelijk vermoedt dat een kind is misbruikt, zowel richting het mogelijke slachtoffer als richting de hulpverleningsinstanties.

  • De brochure uit 2003 is op dit moment niet digitaal beschikbaar.

Seksueel misbruik van kinderen, Aard, omvang, signalen, aanpak. Door prof. Dr. J. Frenken. Herziene versie 2003.Ministerie van Justitie (Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid)