Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Brochure over meldplicht en aangifteplicht

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs

07-03-2002

Op 28 juli 1999 is de wetswijziging bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. In deze brochure leest u wat de wettelijke richtlijnen betekenen voor de schoolpraktijk.

De wetgeving geldt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.'Het gaat in de wet om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik: zedenmisdrijven, zoals ontucht, aanranding en verkrachting, gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling. De wet bevat een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel bij een dergelijk zedenmisdrijf.


Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs : meldplicht en aangifteplicht / Min. v. OC en W.
Zoetermeer : Min. v. OC en W, 2001