Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Over seksueel misbruik van kinderen

Voorzichtig met angst

18-09-2000

Bij seksueel misbruik van kinderen denken veel mensen aan de onbekende, enge man die kinderen binnenlokt. Deze brochure gaat niet over die vorm van misbruik, maar over seksueel misbruik door vertrouwde personen.

Hieronder vallen familieleden, maar bijvoorbeeld ook huisvrienden, leraren, sportdocenten of andere bevriende volwassenen. Het onderscheid tussen misbruik door een vreemde en misbruik door een vertrouwd persoon is belangrijk, omdat er vaak verschil is in de manier waarop het gebeurt.

Misbruik door bekenden speelt zich af binnen de vertrouwde wereld van het kind waarin het zich veilig voelt. Wordt het kind misbruikt binnen het gezin, dan is het thuis niet meer veilig. Een onveilige thuissituatie is waarschijnlijk de meest bedreigende en gecompliceerde situatie voor een kind. In deze brochure wordt een beeld gegeven van wat dit voor kinderen inhoudt.

Publicatie bestellen:
Buro Extern
Berenkoog 11
1822 BH Alkmaar
Telefoon: 072-5670000
Fax: 072-5670015
E-mail: bestelling@extern.nl