De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Specifieke aandachtspunten bij de meldcode als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld.

Movisie stelde - in samenwerking met LTAK en in opdracht van het ministerie van SZW – een factsheet op over de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. De stappen zijn niet anders dan bij de Meldcode Huiselijke Geweld en Kinder-mishandeling. Er gelden echter specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En indien er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd. In dit factsheet krijgen professionals uit de sectoren die onder de meldcode vallen handvatten hoe te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld volgens de meldcode.

Hoe te handelen bij een vermoeden van een dreigende of reeds uitgevoerde vrouwelijke genitale verminking of meisjesbesnijdenis is in een aparte bijlage opgenomen, omdat de invulling van de stappen enigszins afwijken van de andere vormen van eergerelateerd geweld.

Cursus

LTAK en Movisie ontwikkelden voor hun trainerspools een train-de-trainers- cursus Werken met de Meldcode bij eergerelateerd geweld. Gedurende 2014 vonden drie trainingen plaats, daarnaast werd een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor trainers aangeboden. Deze trainers bieden cursussen aan professionals in het werken met de Meldcode.

Meer informatie

Voor meer informatie over eergerelateerd geweld en meldcode: h.bakker@movisie.nl. Voor meer informatie over de Train-de-trainer mail I.vanbeek@movisie.nl.