Kind uit de strijd - methodiek ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

Kind uit de strijd is een methodiek voor geëscaleerde scheidingen.

De methodiek is ontwikkeld door Bureau Jeugdzorg Limburg. Jeugdzorgwerkers passen deze toe als de kinderrechter een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, omdat het kind vanwege de strijd van zijn ouders (ernstig) in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De methodiek is gericht op het versterken (van de positie) van het kind en de gezamenlijke gerichtheid van ouders op de ontwikkeling van hun kind.