Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

07-05-2014

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

De sociaal werker is een onmisbare schakel voor een goed functionerend AMHK. Dat wordt duidelijk in deze nieuwe handreiking van de MOgroep.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Algemene Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) worden samengevoegd tot AMHK’s, Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Omslag (Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze nieuwe situatie geeft gemeenten de mogelijkheid om huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig, doortastender en integraal aan te pakken.
extern link Bron MO-groep
Via de MO-groep kan de brochure ook besteld worden.

pdf betand(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 998 Kb) (via mogroep.nl)