Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang (artikel)

23-09-2016

Voor medewerkers van Veilig Thuis die te maken krijgen met uithuwelijking

In dit artikel geven experts van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating tips die kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van het gesprek met een cliënt en zijn of haar ouders of andere familie.
Zij maken daarbij gebruik van bestaande handvatten. Dat zijn bijvoorbeeld de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en het opstellen van een noodplan als de veiligheid van een cliënt in het geding is. In het artikel worden voorbeeldvragen gegeven die te gebruiken zijn in het gesprek met de cliënt.

Lees het artikel

pdf-bestand10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang (pdf-bestand, 641 KB, via huwelijksdwangenachterlating.nl).


Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. 10 tips om in gesprek te gaan over huwelijksdwang. Den Haag: LKHA.