Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

15-02-2007

Professionals in de (jeugd)gezondheidszorg en jeugdzorg spelen een belangrijke rol bij het signaleren van huiselijk geweld. In een brede integrale aanpak en preventie van huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling is aandacht hiervoor in de opleiding van professionals onmisbaar.

Beroepsopleidingen

In opdracht van de Directie Emancipatie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed TNO in samenwerking met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek naar de aandacht voor huiselijk geweld in beroepsopleidingen. Gekozen is voor opleidingen gericht op een aantal beroepen die te maken krijgen met jeugdigen tot 12 jaar, zoals de opleiding tot verloskundige, huisarts, medewerker kinderopvang, medewerker in de jeugdzorg en gynaecoloog.

Opnemen in beroepsprofielen

Uit het onderzoek blijkt, dat nog niet in alle opleidingen structureel en in samenhang onderwijs over huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling wordt aangeboden. De onderzoekers bevelen aan dat competenties (kennis en vaardigheden) met betrekking tot deze problematiek expliciet worden opgenomen in de profielen van alle beroepen die te maken hebben of kunnen krijgen met jeugdigen.

Structureel en samenhangend

Ook is dringend een structureel en samenhangend aanbod nodig op het gebied van huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling dat een vast onderdeel van de curricula vormt. Draagvlak bij het management van de opleidingen is hiervoor een vereiste.

Aandacht voor sekse en etniciteit

In het bijzonder is aandacht nodig voor de thema’s sekse en etniciteit in relatie tot geweldsproblematiek en voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Ook de competenties verdienen meer aandacht, zoals het omgaan met eigen normen en waarden.

Lees pdf bestandhier een uitgebreide samenvatting van Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen (pdf, 218 Kb)


Inventarisatie van aandacht voor Huiselijk Geweld, Seksueel Geweld en Kindermishandeling in de beroepsopleidingen Jeugd(gezondheids)zorg tot 12 jaar. Leiden, TNO, februari 2007. D.G. Korfker TNO, R.M. Vink TNO, I. v. Beek Movisie, W. Wentzel Movisie, M. v. Beek NJi, M. Berger NJi, K. v.d. Pal – de Bruin TNO