Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang

20-12-2018

Resultaten van een enquête onder centrumgemeenten Vrouwenopvang (2017)

In 2017 verschenen twee rapporten over knelpunten in de vrouwenopvang: een rapport van de samenwerkende inspecties 'Moeder en kind verlaten de opvang; (wie) is dat een zorg?' en een rapport van de Ombudsman 'Vrouwen in de knel'.

Enquête

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Movisie een enquête uitgezet onder de centrumgemeenten vrouwenopvang, met als onderzoeksvraag of de centrumgemeenten de knelpunten van beide rapporten herkennen en wat zij reeds hebben ondernomen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Knelpunten

De knelpunten betreffen toegang van de vrouwenopvang, financiële situatie cliënt, huisvesting, begeleiding en nazorg en samenwerking en overleg. Hierbij wordt steeds aangegeven welke acties de betreffende centrumgemeente al in gang heeft gezet en wat goede voorbeelden van aanpak zijn. Ook wordt aangegeven welke ondersteuning gewenst is, en op welk niveau die ondersteuning moet plaatsvinden.

Download

pdf-bestandAanpak knelpunten in de vrouwenopvang (Pdf-bestand, 742 kB, via rijksoverheid.nl)


Schakenraad, W., Den Hoed, A. & Hens, H. (2018), Aanpak knelpunten in de vrouwenopvang. Resultaten van een enquête onder centrumgemeenten Vrouwenopvang (2017), Utrecht: Movisie.