Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanpak huiselijk geweld in homoseksuele en lesbische partnerrelaties

Geweld komt ook voor in lesbische en homoseksuele partnerrelaties.

“Ik moest er niet aan denken mijn familie te vertellen over het geweld dat mijn partner gebruikte. Al die jaren dat ik geprobeerd heb ze te overtuigen dat mijn manier van leven goed was...”
Het zal je maar gebeuren: jarenlang heb je gevochten voor erkenning van je familie voor je lesbische relatie en nu wordt je mishandelt door je partner. Terug naar je familie ga je niet. Aan vrienden of een hulpverlener vertel je het ook niet. Die zullen je vast niet geloven: lesbiennes mishandelen elkaar toch niet?

Anders dan vaak wordt gedacht, komt geweld ook voor in lesbische en homoseksuele partnerrelaties. Onderzoekers schatten zelfs dat het net zo vaak voorkomt als in heteroseksuele relaties. Bij professionals die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld is deze groep nog weinig in beeld. Voor deze professionals heeft MOVISIE een handreiking ontwikkeld. Er wordt onder andere ingegaan op het doorbreken van het taboe onder de doelgroep. Voor homobelangenorganisaties, zoals lokale COC’s, is er ook handreiking ontwikkeld over wat huiselijk geweld is en wat je er aan kunt doen.

Voor meer informatie, training of advies op dit thema: MOVISIE, Hanneke Felten, h.felten@movisie.nl

Bij het bespreekbaar maken van huiselijk geweld onder lesbiennes en homo’s wordt er aan-geraden gebruik te maken van de film “Tussen macht en onmacht” die is ontwikkeld door FLL in opdracht van COC Nijmegen.

Tussen macht en onmacht, een documentaire over partnergeweld in lesbische relaties.

De film is te bestellen via info@cocnijmegen.nl en kost 15 euro.