Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

15-10-2016

Reacties van het veld en de Tweede Kamer

Dit artikel gaat in op de voorstellen van het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over aanpassing van de Meldcode. Sprokkereef pleit ervoor de informatiepositie van Veilig Thuis te versterken en een radar- en monitorfunctie te beleggen bij Veilig Thuis. Dit betekent concreet een aanscherping van stap 2 en stap 5 van de meldcode.

Ook reacties van veldpartijen op deze voorstellen komen aan bod, de veldnorm en ‘meldnorm’, en de kennis en deskundigheidsbevordering die voor de diverse doelgroepen beschikbaar is (Veilig Thuis, sociale wijkteams, generalisten en specialistische professionals).

Het artikel sluit af met een verslag van de hoorzitting met veldpartijen en partijen uit de kennissector, die plaatsvond naar aanleiding van het advies.

Lees het artikel

externe linkAanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (via movisie.nl)


Beek, I. van en Doornink, N. (2016). Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Reacties van het veld en de Tweede Kamer. Utrecht: Movisie.