Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Achterlating van jongeren in het buitenland

14-02-2019

Handvatten voor professionals en vrijwilligers: welke motieven hebben ouders voor achterlating, en hoe kan je het signaleren en voorkomen?

Per jaar worden naar schatting tussen de 150 en 800 jongens en meiden met een migratieachtergrond door hun ouders achtergelaten in het buitenland.

KIS deed samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een verkennend onderzoek naar deze problematiek. Deze handreiking bevat handvatten voor professionals in onderwijs, hulpverlening en opvoedondersteuning om achterlating te signaleren en voorkomen.

Lees verder

externe linkAchterlating van jongeren in het buitenland (via KIS.nl)


Smits van Waesberghe, E., Bakker, H., Storms, O. & Stoutjesdijk, F., m.m.v. D. Flierman (2019). Achterlating van jongeren in het buitenland: handvatten voor professionals. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.