Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg

01-11-2017

Voorstellen vanuit de JGZ-sector

Dit actieplan vormt een onderdeel van de Preventieagenda. Het richt zich op vroegsignalering, aanpak en (na)zorg voor beschadigde kinderen en gezinnen. Tegelijkertijd richt het zich op het verbeteren van de aanpak van onderliggende factoren en op het inzetten van beschermende maatregelen voor alle kinderen.

De volgende partijen onderschrijven het actieplan:

  • De beroepsverenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
  • Brancheorganisaties GGD GHOR Nederland
  • ActiZ Jeugd
  • Augeo
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

De JGZ-sector richt zich op de volgende punten:

1. Rechten van het kind voorop
2. Veilige hechting beschermt kinderen
3. Sterke ouders zijn cruciaal
4. Weerbare jongeren kennen de weg
5. Een stevige samenwerking met Veilig Thuis en geen kind opnieuw slachtoffer
6. Samenwerking in de wijk
7. De professional maakt het verschil.

pdf-bestandActieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheids-zorg (Pdf-bestand, 586,61 kB, via ncj.nl)