Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

20-08-2013

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

Bij de beantwoording van deze vraag begeven Janine Janssen en Ruth Sanberg zich op vrij onbekend terrein: het slachtofferschap van mannen. Zij schetsen eerst de genderaspecten in het Nederlandse beleid en (politiële) aanpak van gewelddadige eerzaken.
Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden van eerzaken met mannelijke slachtoffers die bij de Nederlandse politie bekend zijn.
Vervolgens bekijken de auteurs op welke manier er in de literatuur over eergerelateerd geweld geschreven wordt over gender. Valt er iets te zeggen over verschillen in frequentie en aard van mannelijk en
vrouwelijk slachtofferschap? Ook de verwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen bij de preventie en aanpak van geweld uit naam van eer worden besproken. Nader onderzoek naar slachtofferschap van mannen als gevolg van eergerelateerd geweld zou een bijdrage kunnen leveren aan het doorbreken van stereotiepe beelden.
Voor de maatschappelijke preventie is het van belang dat ook mannen ruimte krijgen én nemen om ruchtbaarheid te geven aan hun slachtofferschap en aan hun afkeuring van eergerelateerd geweld.
(Bron: Justitiële verkenningen: Voorwoord)

pdf bestandVolledige tekst van jaargang 39, 5 (pdf, 3 MB) (via website) externe linkWODC: Justitiële verkenningen