Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

'Als je echt iets aan kindermishandeling wilt doen, moet je iets tegen armoede doen’ (artikel)

01-09-2016

Interview met kinderarts-sociale pediatrie over de zorg voor het kind.

Thea van Zeben, kinderarts-sociale pediatrie, vertelt over de praktijk en reikwijdte van dit beroep. Ze ziet kinderen die kampen met een combinatie van fysieke, sociale en psychosociale klachten.

De zorg voor kinderen (onder meer jeugdgezondheidszorg, jeugd-ggz en jeugdhulpverlening) bevat veel tussenschotten, die het vinden van de juiste hulp bemoeilijken. De kinderarts-sociale pediatrie streeft naar samenwerking en treedt op als gids in het onoverzichtelijke Nederlandse zorglandschap.

Kindermishandeling

Als problematiek die tekenend is voor dit moment noemt Van Zeben kindermishandeling. Met name sinds enkele ernstige incidenten staat dit onderwerp op de politieke agenda. Dit geeft meteen de beperkingen aan van het beroep van de kinderarts-sociale pediatrie, die zich richt op de curatieve zorg aan individuelen en kan signaleren en expertise leveren voor beleidsverandering, die echter niet aan preventie doet.

Van Zeben is van mening dat de meeste winst bij de aanpak van kindermishandeling te behalen is door collectieve preventie. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, dat een voedingsbodem kan zijn voor kindermishandeling door de stress die het met zich meebrengt. Overigens komt Van Zeben in haar werk veel veerkracht tegen van mensen die met weinig middelen en ondanks enorme problemen hun kinderen goede zorg en opvoeding bieden.

externe linkSamenvatting artikel (via ntvg.nl, voor het gehele artikel is een login nodig).


Buijs, M. ‘Als je echt iets aan kindermishandeling wilt doen, moet je iets tegen armoede doen.' Thea van Zeben wil de tussenschotten in de zorg voor het kind doorbreken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3079.