Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw

27-06-2013

Hoofdstuk van Sietske Dijkstra in: Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. (Boekspresentatie 27 juni 2013)

Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg

Frontlijnwerkers in de Veiligheidszorg bevat casuïstiek, analyse en reflectie. De auteurs hebben hun kennis en ervaring opgedaan in de praktijk van de veiligheidszorg: een mix van wetenschap en street-level experience.

Dit boek gaat over die professionals op het diffuus begrensde terrein van veiligheid, welzijn en zorg. Samen staan zij aan de frontlinie van de fatsoenlijke samenleving. Hun werk is lastig en ligt onder een vergrootglas. Meestal gaat het goed, soms niet. Veel kan, maar niet alles. De ene manier van werken is evidence based, de andere bewijst zich al jaren in de praktijk. Wat werkt, is één kant van het verhaal. Dankzij wie, de andere kant.

Dit boek bevat casuïstiek, analyse en reflectie. De auteurs hebben hun kennis en ervaring opgedaan in de praktijk van de veiligheidszorg: een unieke mix van wetenschap en street-level experience. Speciaal voor deze bundel blikt Michael Lipsky, een van de founding fathers van het onderzoek naar spanningen rond vakmanschap in de publieke sector, terug op hoe praktijk en debat zich de afgelopen kwart eeuw hebben ontwikkeld.

Het boek is bedoeld voor studerende of beginnende beroepsbeoefenaren die hun handelen moeten oefenen. Het biedt stof tot nadenken voor ervaren rotten in het vak die kritisch reflecteren op hun eigen vakmanschap. Geslaagd is het boek als het een bron van inspiratie is voor iedereen die echte problemen oplost in de wijk, op straat, op school, of aan de keukentafel.

Doelgroep
Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg is bestemd voor wetenschappers en beleidsmedewerkers op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg én de professionals binnen de veiligheidszorg.

Bestellen

Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Gevalstudies, patronen, analyse.
Jaar van uitgave 2013. 313 pagina's
ISBN: 978‐90‐5931‐982‐0 | paperback | 1e druk | € 32,50
externe linkBestellen (via uitgever Boom)


Dijkstra, S.(2013). Ambulant, Systeemgericht en Integraal: De aanpak van geweld door de vrouwenopvang in de 21e eeuw. In: H. Moors, H., E. Bervoets (red.). Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.