Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

20-02-2017

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking vaker dan anderen worden blootgesteld aan potentieel traumatische gebeurtenissen, zoals mishandeling en seksueel misbruik. Zij hebben bovendien een groter risico om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) te ontwikkelen. Prevalentiecijfers over PTSS bij deze doelgroep ontbreken echter. Evenmin is bekend op welke wijze PTSS zich bij deze doelgroep manifesteert en zijn er nog geen studies gedaan naar behandelmethoden.

Behandeling mensen met een verstandelijke beperking

Aanleiding voor dit onderzoeksproject vormde onder andere het feit dat PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking nog nauwelijks wordt behandeld. De auteur ontwikkelde in haar onderzoek een klinisch interview om PTSS bij verstandelijk beperkten te kunnen diagnosticeren en behandeleffecten bij hen te meten.

EMDR

De auteur vond geen steun voor de veronderstelling dat PTSS zich bij mensen met een verstandelijke beperking anders manifesteert dan bij gemiddeld begaafden. Bovendien bleek uit het onderzoek dat Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) therapie zowel bij kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking goed toepasbaar en effectief is, ongeacht de ernst van de verstandelijke beperking.

Download de samenvatting

pdf-bestand Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities (pdf-bestand, via uva.nl)


Mevissen-Renckens, E.H.M. (2017). Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
Promotie 21 februari 2017.