Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment (artikel)

15-10-2015

Onderzoek naar effecten van verschillende vormen van kindermishandeling

Verschillende vormen van mishandeling hebben vergelijkbare effecten op kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek van David Vachon e.a., gepubliceerd in JAMA psychiatry.

Over het algemeen wordt aangenomen dat niet alle vormen van kindermishandeling dezelfde effecten hebben. Vaak wordt ervan uitgegaan dat de ene vorm schadelijker is dan de andere. Vachon e.a. keken in hun studie onder meer of bovenstaande aannames kloppen.

Het onderzoek vond jaarlijks plaats, vijftien jaar achter elkaar, onder ruim tweeduizend Amerikaanse schoolkinderen die een zomerkamp voor kinderen van ouders met een laag inkomen bijwoonden.

Ernst van de effecten

Bij ruim de helft was een verleden van mishandeling bekend. Via zelfreflectie, beoordeling door andere kinderen en door de begeleiders wonnen de onderzoekers informatie in over het gedrag, de emoties en het temperament van de kinderen. Na vergelijking van de verschillende subgroepen van mishandeling, concludeerden de onderzoekers dat er geen verschil was in de effecten van mishandeling tussen de groepen. Wel neemt de ernst van de effecten toe als er meer vormen van mishandeling naast elkaar plaatsvinden, de mishandeling frequenter optreedt en ernstiger is.

Emotionele mishandeling

Volgens de onderzoekers laat dit onderzoek zien dat emotionele mishandeling dus wel degelijk evenveel schade kan berokkenen als fysieke mishandeling. En dat er, zeker vanwege de hoge prevalentie (36,3% tegenover 8,0% fysieke mishandeling) op dit gebied meer preventie en interventie nodig is.

Bron: externe linkMedisch Contact (online, 14 oktober 2015)

Download het artikel

externe linkAssessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment


Vachon, D.D., Krueger,R.F., Rogosch, F.A. & Cicchetti, D. (2015). Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment. JAMA Psychiatry 2015. (1792).
JAMA Psychiatry. Published online October 14, 2015