Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken

Huiselijk geweld is een actueel en complex probleem waar veel professionals uit de sociale sector mee ter maken krijgen. Centrale vragen daarbij zijn: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan.?

Huiselijk geweld staat sinds enkele jaren volop in de belangstelling van de media en de politiek. Bij de aanpak ervan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen zoals: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan?

Kennis en vaardigheden

Het Basisboek huiselijk geweld biedt (toekomstige) professionals kennis en vaardigheden die bij de aanpak van huiselijk geweld van elementair belang zijn. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel leert de lezer de feiten kennen: de aard, omvang, oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld. Deel twee gaat in op de aanpak van huiselijk geweld. De auteurs beschrijven de sluitende aanpak en de ketenaanpak en gaan in op de instrumenten en methodieken die professionals kunnen inzetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de systeemgerichte benadering. In deel drie komen de vaardigheden aan bod waarover professionals moeten beschikken. Deze worden besproken aan de hand van de stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: signaleren en consulteren, bespreekbaar maken, risico’s taxeren en een besluit nemen ten aanzien van de aanpak. Op de website bij het boek is aanvullend materiaal opgenomen, zoals een overzicht van de vestigingsplaatsen van steun-, advies- en meldpunten, een signalenkaart en links naar relevante websites.

In deze herziene druk is rekening gehouden met de nieuwste ontwikkelingen rondom de aanpak van huiselijk geweld. De cijfers zijn geactualiseerd
Nieuwe paragrafen en teksten zijn toegeveoegd over:

  • schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld
  • de definitie van huiselijk geweld en de seksespecifieke aanpak van huiselijk geweld in Nederland
  • de Veiligheidshuizen, Ventra voor Jeugd en Gezin en Family Justice Centres
  • de eerste ervaringen met de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod
  • de invoering van de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • gebruikte methodieken, met name over systeemericht werken
  • nieuw onderzoek, zzoals Opvoeden na partnergeweld

Voor wie

Door de vele voorbeelden en opdrachten is Basisboek huiselijk geweld zeer toegankelijk voor studenten van allerlei sociale opleidingen en voor professionals in sociale beroepen.

Bestellen:
Uitgeverij Coutinho
Postbus 333
1400 AH Bussem
url: www.coutinho.nl
mail: info@coutinho.nl


Jansen, H., Wentzel, W.,& Vissers, B. (2012). Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken 2e druk. Bussum: Couthino.
Omvang: 288 pag.; ISBN: 9789046903094; Prijs € 27.50.