Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen

01-12-2001

In dit boek staat een beschrijving van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. Daarna komen de signalen van kindermishandeling aan bod.

Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand die zich zorgen maakt over een kind, kan doen. Verder bevat het boek aandachtspunten voor het voeren van een gesprek met het kind of de ouders, informatie over de AMK's en suggesties voor het verbeteren van instellingsbeleid inzake kindermishandeling. Het boek is geschreven door Adrie Wolzak. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij SWP.

Uitgeverij SWP
Postbus 257
1000 AG Amsterdam,
Telefoon: (020) 330 72 00,
Fax: (020) 330 80 40,
E-mail: data@swpbook.com

Kindermishandeling: signaleren en handelen, Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen, A. Wolzak, NIZW Uitgeverij, november 2001, 173 pagina's, ISBN 90-5050-797-2.