Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Basispresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

25-07-2018

Managers kunnen deze basispresentatie gebruiken om de verbeterde meldcode inclusief afwegingskaders in hun organisatie bekend te maken.

Deze PowerPointpresentatie geeft basisinformatie over de meldcode en het afwegingskader. Feiten en cijfers over de eigen regio en de eigen organisatie kunnen toegevoegd worden.

Download

externe linkBasispresentatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Open standaard presentatie, 1,2 MB. via Rijksoverheid.nl)