Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beïnvloede zelfstandigheid?

03-08-2011

Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties.

Projecten van zelforganisaties en koepelorganisaties

Het gaat dan met name om de invloed van de politieke houding ten opzichte van deze problematiek en de multiculturele samenleving en op de ontwikkelde projecten van zelforganisaties en koepelorganisaties.
Dit onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek naar de ervaringen met deze problematiek van medewerkers van zelforganisaties en koepelorganisaties en de meningen van ambtenaren over deze problematiek, de aanpak ervan en de houding van het politieke klimaat en politieke beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving.

Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

De auteur komt tot de conclusie dat gesteld kan worden dat het politieke klimaat en politieke beleid wel degelijk invloed heeft op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties. Een directe financiële invloed, in de vorm van subsidiëringen en programma's zoals „Eergerelateerd Geweld‟ en het MKP „Aan de goede kant van de eer‟.
Daarnaast is er ook een indirecte invloed op de projecten georganiseerd door zelforganisaties en koepelorganisaties in kader van de aanpak van deze problematiek. DD zelforganisaties en koepelorganisaties stemmen hun voorstellen af op het huidige politieke beleid en klimaat om zo financiering te krijgen.

Het beleid van het huidige kabinet en de bezuinigingen maakt de toekomst voor de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating en de financiering van zelforganisaties en koepelorganisaties vanuit de overheid onzeker. De borging van de ontwikkelde kennis, expertise en methodieken is niet gegarandeerd en de mogelijkheden voor zelforganisaties en koepelorganisaties om deze problematiek bespreekbaar te maken worden (aanzienlijk) minder.

pdf bestandDownload de volledige tekst van Beïnvloede zelfstandigheid? (pdf, 1,71 MB)


Eijndhoven, S. van.(2011). Beïnvloede zelfstandigheid? Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties. Niet gepubliceerde Masterscriptie Criminologie, Universiteit Leiden, Leiden.