Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

Beschermjassen zijn de veilige omhullingen die een hulpverlener kan bieden aan een cliënt. Dat kan familie zijn, of iets wat daaraan herinnert. Maar het kunnen ook ‘ankers’ zijn die herinneren aan het vertrouwde van vroeger: oude gewoonten, tradities, eten, inrichting van het huis, geuren. Een hulpverlener kan een cliënt ook helpen zoeken naar deze omhullingen en ankers waar hij of zij kracht uit kan putten in een kwetsbare fase.

In dit boek, dat overigens niet specifiek gericht is op hulpverlening bij huiselijk geweld, staan de volgende vragen centraal:

• Wat heeft een hulpverlener nodig om intercultureel competent te zijn?
• Welke invloed heeft zijn persoonlijke achtergrond op zijn omgang met en oordeel over men-sen uit een andere cultuur of context?
• Hoe kan een werkelijk toegankelijke en goed werkende hulpverlening aan met name migranten en Nederlanders van allochtone afkomst gerealiseerd worden?
• Welke rol spelen het intergenerationele familiedenken en de gevolgen van migratie daarbij?

Uitgaande van de eigen levenservaring van een van de auteurs, Kitlyn Tjin A Djie, en van de lokale diversiteit en etniciteit in Drenthe, komen vraagstukken aan de orde als de kracht van families, interculturele competenties, instrumenten voor de interculturele dialoog, en de meerwaarde van ‘beschermjassen’.